Asistent/e Kuzhinier/e

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

  • Përdorë dhe i përmbahet të gjitha recetave standarde sipas specifikave të kompanisë
  • Sigurohet që prezantimi dhe cilësia e të gjitha ushqimeve të shërbehet në përputhje me recetat dhe specifikat e kompanisë
  • Ndihmon, përgatit dhe shërben të gjitha kërkesat e konsumatorëve sipas specifikave të kompanisë
  • Përkujdeset për optimizimin, rritjen e efikasitetit dhe zvogëlimin e shpenzimeve në kuzhinës
  • Përkujdeset për ruajtjen e standardeve të sigurisë ushqimore dhe higjienës në kuzhinë

Oraret: Orar i plotë
Lokacionet: Prishtinë
Departamenti: Food Service

Apliko për këtë pozitë

INFORMATAT PERSONALE

KONTAKTET

EDUKIMI

PËRVOJA E PUNËS

TRAJNIME DHE CERTIFIKIME

AFTËSITË KOMPJUTERIKE

REFERENCAT

Nëse po, ju lutem plotësoni emrin dhe relacioni.

DEKLARATA E VËRTETËSISË

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top