Kuzhinier/e

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

  • Përkujdeset që t’i përmbahet të gjitha recetave standarde sipas specifikave të kompanisë
  • Sigurohet që prezantimi dhe cilësia e të gjitha ushqimeve përgatitet dhe shërbehet në pajtueshmëri me recetat dhe specifikat e kompanisë
  • Përkujdeset për komunikim profesional me konsumatorët
  • Trajnon stafin në përgatitje dhe shërbim të ushqimit, kontroll të shpenzimeve, operim të pajisjeve të kuzhinës e të tjera
  • Mbikëqyr , kontrollon dhe optimizon shpenzimet, duke përfshirë përgatitjet dhe hudhjet e ushqimit
  • Përkujdeset për ruajtjen e standardeve të sigurisë ushqimore dhe higjienës në kuzhinë

   Aftësitë:

  • Të këtë përvojë pune profesionale
  • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial
  • Aftësi të mira organizative
Pozitat: Kuzhinier/e
Oraret: Orar i plotë
Lokacionet: Prishtinë
Departamenti: Food Service

Apliko për këtë pozitë

INFORMATAT PERSONALE

KONTAKTET

EDUKIMI

PËRVOJA E PUNËS

TRAJNIME DHE CERTIFIKIME

AFTËSITË KOMPJUTERIKE

REFERENCAT

Nëse po, ju lutem plotësoni emrin dhe relacioni.

DEKLARATA E VËRTETËSISË

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top