Asistent/e Menaxher/e i/e Këndit të Ushqimit

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore :

 • Është përgjegjës për organizimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha aktiviteteve ditore në këndin e ushqimit
 • Është përgjegjës për përkujdesjen për stokun, pajisjet, asetet dhe aksesorët në këndin e ushqimit
 • Është përgjegjës për porosinë e produkteve ushqimore, ambalazheve, aseteve e të tjera sipas procedurave
 • Është përgjegjës për implementimin e ofertave
 • Delegon dhe mbikëqyrë mënyrën e shërbimit nga personeli dhe kujdesin ndaj klientit
 • Është përgjegjës për mjetet financiare të këndit të ushqimit
 • Është përgjegjës që të respektojë plotësisht standardet e higjienës, sigurisë së ushqimit dhe sigurisë në punë në pajtueshmëri me procedura e brendshme të kompanisë dhe ligjet në fuqi
 • Përkujdeset që punonjësit te këndi i ushqimit të respektojnë rregullat e punës dhe procedurat e brendshme të kompanisë
 • Përkujdeset për optimizimin, rritjen e efikasitetit dhe zvogëlimin e shpenzimeve

Aftësitë:

 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese me klientë
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemeve

Oraret: Orar i plotë
Lokacionet: Prishtinë
Departamenti: Food Service

Apliko për këtë pozitë

INFORMATAT PERSONALE

KONTAKTET

EDUKIMI

PËRVOJA E PUNËS

TRAJNIME DHE CERTIFIKIME

AFTËSITË KOMPJUTERIKE

REFERENCAT

Nëse po, ju lutem plotësoni emrin dhe relacioni.

DEKLARATA E VËRTETËSISË

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top