Punëtor/e në Food Service

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

  • Bënë pastrimin dhe larjen e pjatave, gotave, lugëve, pirunëve, thikave dhe aksesorëve tjerë, si dhe përkujdeset që të i vendos në vendet e tyre
  • Bënë pastrimin e të gjitha pajisjeve të kuzhinës për përgatitjen e ushqimit, dyshemesë dhe mjeteve tjera të kuzhinës
  • Bënë pastrimin e perimeve, prerjen dhe ndihmon në përgatitjen e sallatave apo ushqimeve të lehta
  • Sigurohet që zonat e përgatitjes së ushqimit janë të pastërta dhe bënë asgjësimin e mbeturinave
  • Përkujdeset për optimizimin, rritjen e efikasitetit dhe zvogëlimin e shpenzimeve

Aftësitë:

  • Të ketë njohuri dhe përvojë pune
  • Të ketë shkathtësi dhe entuziazëm në kryerjen e detyrave

Oraret: Orar i plotë
Lokacionet: Prishtinë
Departamenti: Food Service

Apliko për këtë pozitë

INFORMATAT PERSONALE

KONTAKTET

EDUKIMI

PËRVOJA E PUNËS

TRAJNIME DHE CERTIFIKIME

AFTËSITË KOMPJUTERIKE

REFERENCAT

Nëse po, ju lutem plotësoni emrin dhe relacioni.

DEKLARATA E VËRTETËSISË

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top