Pastrues/e

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

  • Përkujdeset për pastrimin e dyshemesë, tavolinave, tualeteve, pajisjeve, rafteve, aksesorëve, xhamave dhe çdo gjë tjetër brenda dyqanit
  • Përkujdeset për higjienën e përgjithshme të ambientit të dyqanit dhe hapësirës përreth duke përdorur në të gjitha rastet materialet adekuate të pastrimit
  • Përkujdeset që shportat e mbeturinave të jenë të zbrazura gjatë gjithë kohës
  • Kryen dhe dokumenton aktivitetet rutinore të inspektimit dhe mirëmbajtjes

Aftësitë:

  • Të ketë aftësi për të punuar i/e pavarur,si dhe në ambient dinamik
  • Aftesi organizative dhe fokus ndaj detajeve

Oraret: Orar i plotë
Lokacionet: Prishtinë
Departamenti: Food Service Market

Apliko për këtë pozitë

INFORMATAT PERSONALE

KONTAKTET

EDUKIMI

PËRVOJA E PUNËS

TRAJNIME DHE CERTIFIKIME

AFTËSITË KOMPJUTERIKE

REFERENCAT

Nëse po, ju lutem plotësoni emrin dhe relacioni.

DEKLARATA E VËRTETËSISË

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top